Stichting De Greb

Stichting De Greb stelt zich ten doel de herinnering aan de Slag om de Grebbeberg levend te houden. Het wil daarmee recht doen aan de prestaties van de Nederlandse soldaten die zich op de Berg hebben verweerd tegen een oppermachtige vijand. De stichting ziet haar werk als  een verplichting aan die 425 soldaten voor wie de Slag het einde van hun leven betekende en die voor altijd op de Berg zijn achtergebleven. Maar de inspanningen van de stichting voelen evenzo als het inlossen van een ereschuld aan hen die niet op de Greb zijn gesneuveld maar er wel hun verdere leven door getekend zijn, aan de ouders, echtgenoten en geliefden die nog lang vergeefs op de thuiskomst van hun soldaat gewacht hebben en aan al die soldaten die beschadigd van de Berg zijn teruggekeerd. En tenslotte dwingt ook respect tot het nastreven van het gestelde stichtingsdoel, respect voor de duizenden soldaten, die slecht bewapend en beroerd opgeleid in de meidagen van ’40 op de Greb de strijd zijn aangegaan.

Maar er is meer dan verplichting, ereschuld en respect. Van de geschiedenis valt zeker het nodige te leren, maar dan toch alleen als die geschiedenis intussen niet al lang vergeten is. De stichting heeft daarom in de loop der jaren een indrukwekkende website gebouwd (www.grebbeberg.nl) waarop (vrijwel) alles is vastgelegd wat met betrekking tot de Slag om de Grebbeberg van enige importantie is. De site is dan ook een ideaal startpunt voor allen die over de Slag willen publiceren of er onderzoek naar willen verrichten.  

De activiteiten van de stichting blijven zeker niet alleen tot deze website beperkt. Sinds haar oprichting in het jaar 2000 is er door de stichting ook op andere terreinen enorm veel werk verzet. Er zijn kazematten opgeknapt en apps ontwikkeld, er is een loopgraaf gereconstrueerd, (WOII)archeologisch onderzoek gedaan, een tweetal documentaires gemaakt, drie keer een locatietheater georganiseerd en meegewerkt aan een beeldboek. De stichting beschikt over een helpdesk die bijna dagelijks wordt geraadpleegd. Tenslotte heeft een kleine kring aan vrijwilligers inmiddels al tientallen lezingen en honderden rondleidingen gegeven.  En hoewel al deze activiteiten voortdurend veel eist aan inzet van enkelen maakt de onveranderd hoge waardering van het publiek al die inspanning ruimschoots goed.

Stichting De Greb

Bernier Cornielje (voorzitter) Tel 06 554 341 93
Hans Brons (secretaris/penningmeester) Tel 0317-420608
Joost Bruinsma
Hajo Groenman
Rob Meeuwisz
Kees van de Waal

www.grebbeberg.nl

Grebbeberg Stoplijn loopgraaf aug2012

 Erebegraafplaats Grebbeberg

Betuwestelling De Spees met op de achtergrond de Rijn en Grebbeberg